fbpx

Arbeidsdeskundige Wim Slabbekoorn:
'Beter voorkomen van verzuim, dan genezen'

Aanleiding ziekteverzuim

Uw werknemer is langdurig ziek of arbeidsongeschikt.

Ziekteverzuim is een uitdaging waar veel werkgevers mee te maken hebben.

Het kan verschillende oorzaken hebben, zoals stress, gezondheidsproblemen, ontevredenheid op het werk, of een gebrek aan work-life balans.

Deze factoren kunnen leiden tot verminderde productiviteit, verhoogde kosten en een negatieve werksfeer.

Het probleem van ziekteverzuim

Zorgen over de gezondheid en het welzijn van de werknemer, maar ook over de voortgang van de werkzaamheden, geven problemen in de organisatie.

Ziekteverzuim heeft aanzienlijke gevolgen voor een bedrijf, zowel financieel als operationeel. Het kan leiden tot verlies van productiviteit, toenemende werkdruk voor andere medewerkers, vertragingen in projecten en zelfs het verlies van talent. Bovendien kan het ziekteverzuim een negatieve invloed hebben op de moraal en betrokkenheid van het personeel, wat de algehele bedrijfsprestaties kan beïnvloeden.


De oplossing van ziekteverzuim

Ik help u en uw werknemer(s) bij het vinden van oplossingen.
Geen moeilijke woorden en wetten:
we kijken wat er nog wel kan en hoe we ziekteverzuim kunnen voorkomen in de toekomst.

Gelukkig zijn er effectieve manieren om ziekteverzuim aan te pakken en de impact ervan te verminderen.

Een oplossingsgerichte benadering omvat het creëren van een ondersteunende werkomgeving, het bevorderen van gezondheid en welzijn op de werkplek, het implementeren van flexibele werkschema's en het bieden van toegang tot programma's voor gezondheidsbevordering en stressmanagement. Door te investeren in preventieve maatregelen en het ondersteunen van werknemers bij hun gezondheid en welzijn, kunnen werkgevers het ziekteverzuim verminderen en een gezonde en productieve werkomgeving bevorderen.

Click to add text or drag and drop element from right hand panel

Voorkomen van verzuim, re-integratie,
spoor 1, spoor 2, wet verbetering poortwachter, advies, coaching, begeleiding


Arbeidsdeskundige Zeeland:
Wim Slabbekoorn helpt werkgevers en werknemers bij vraagstukken rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid,
maar het liefst bij het voorkomen van verzuim.
 
Ik breng de balans terug en kijk wat er nog wel kan.
Daarbij ga ik grondig te werk, door goed onderzoek, open communicatie en inzet van creativiteit.  


Sinds januari 2024 ben ik arbeidsdeskundige.
Ik heb de opleiding geheel afgerond bij de academie van het UWV.
Sinds april ben ik geregistreerd arbeidsdeskundige bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen onder nummer 5096.
Arbeidsdeskundige - AD - werkt in de driehoek mens werk inkomen

Een arbeidsdeskundige is een professional die gespecialiseerd is in het analyseren van de relatie tussen werk en gezondheid.

De driehoek Mens Werk en Inkomen staat centraal.

Voor werkgevers met een langdurig zieke werknemer kan de arbeidsdeskundige een cruciale

rol spelen bij het faciliteren in een succesvolle re-integratie.

Professionele analyse

Met input van u en uw werknemer

Grondig re-integratieplan

Zodat u weet welke stappen nodig zijn

Duurzame terugkeer naar werk of
correct advies voor vervolg

Zodat u verder kunt

Als werkgever kan het ontmoedigend zijn wanneer een werknemer langdurig ziek wordt en bijna een jaar afwezig is.

Naast de zorg voor de gezondheid en het welzijn van de werknemer, moet ook rekening worden gehouden met de impact op het bedrijf en de andere medewerkers. In dergelijke situaties kan een arbeidsdeskundige van onschatbare waarde zijn.

Ten eerste zal de arbeidsdeskundige de specifieke situatie van de werknemer en het bedrijf grondig analyseren. Dit omvat het begrijpen van de medische aandoening van de werknemer, de beperkingen die daaruit voortvloeien en de eisen van het werk dat de werknemer uitvoert of zou moeten uitvoeren. Deze analyse vormt de basis voor het ontwikkelen van een re-integratieplan.


Het re-integratieplan dat de arbeidsdeskundige opstelt, is gericht op het creëren van een omgeving waarin de werknemer kan terugkeren naar het werk op een manier die zowel haalbaar als bevredigend is.

Dit kan aanpassingen aan de werkplek omvatten, zoals ergonomische aanpassingen of herverdeling van taken, om tegemoet te komen aan de beperkingen van de werknemer. Het kan ook betrekking hebben op training of begeleiding voor de werknemer om hen te helpen de nodige vaardigheden te ontwikkelen of te herwinnen om hun werk effectief uit te voeren.

Daarnaast zal de arbeidsdeskundige fungeren als een brug tussen de werknemer, de werkgever en eventuele andere betrokken partijen, zoals de bedrijfsarts of arbeidsjuristen. Ze kunnen ondersteuning bieden bij het navigeren door complexe wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en re-integratie, en helpen bij het oplossen van eventuele geschillen die kunnen ontstaan.


Het doel van de arbeidsdeskundige is altijd om een duurzame terugkeer naar het werk te faciliteren, waarbij de belangen van zowel de werknemer als de werkgever worden behartigd. Dit kan niet alleen financiële voordelen bieden voor het bedrijf, maar ook bijdragen aan het welzijn en de betrokkenheid van de werknemer.

Kortom, voor werkgevers met een langdurig zieke werknemer die bijna een jaar afwezig is, kan het raadplegen van een arbeidsdeskundige een verstandige zet zijn. Door hun expertise en begeleiding kunnen ze helpen bij het navigeren door deze uitdagende situatie en streven naar een positieve uitkomst voor alle betrokken partijen.

© 2019 Slabbekoorn Consultancy - Arbeidsdeskundige Zeeland

Wilt u aan de slag met het (voorkomen van) verzuim?

Neem gerust contact op om kennis te maken.

Over Wim Slabbekoorn, arbeidsdeskundige uit Middelburg, Zeeland:

  • Mijn motto: beter voorkomen van verzuim, dan genezen.

  • Mijn ervaring als loopbaan- en studiekeuzecoach, teamcoach, docent/trainer, re-integratiebegeleider en arbeidsdeskundige, maakt dat ik kan schakelen van rol in het proces van (voorkomen van) verzuim. Niet alleen onderzoeken en plannen: ook daadwerkelijk het uitvoeren van preventieve maatregelen.

  • Naast het geven van arbeidsdeskundige consultancy, coaching en begeleiding sta ik graag voor groepen en klassen. Dat kan als docent op de HZ university of applied sciences zijn bij de opleiding HRM, maar ook binnen organisaties en bedrijven, als teamcoach of trainer.


  • Inmiddels heb ik >100 klanten begeleid bij re-integratie

  • Veel ervaring met UWV, (2020 - 2024) -> re-integratiebegeleiding, WIA claim beoordeling, RIV toetsing en loonwaardebepaling