fbpx

Tag Archive

Tag Archives for " Innerlijke groei "

Iemand die boe roept is nog geen koe! Over feedback geven

Iemand die boe roept, is nog geen koe
Over feedback geven

Kritiek is vaak moeilijk te verteren. We vinden het lastig om het niet persoonlijk op te vatten. Maar als iemand boe tegen je roept, wil dat nog niet zeggen dat je niet deugt. En ook niet dat degene die jou bekritiseert daar geen goede bedoelingen mee heeft.

Gedrag i.p.v. wie je bent
Besef dat kritiek of feedback slechts gaat over je gedrag en niet over wie je bent. Koppel je eigen gedrag en dat van anderen dus los van het ‘zijn’. Dat is lastig, maar het relativeert een hoop en maakt het leven een stuk draaglijker. Tegelijkertijd geeft het je veel meer keuzevrijheid. In je gedrag ben je flexibel, zeker als je je ervan bewust bent. En gedrag is ook leerbaar.

Feedback ontvangen DISC life is a journey
Het lukt jou niet? ONZIN!
Dus…..en nu komt het: als iemand bijvoorbeeld claimt geen ‘nee’ te kunnen zeggen, niet te kunnen zeggen wat hij of zij ergens van vindt, of zijn/haar geduld niet te kunnen bewaren, dan is dat onzin. Ja, je leest het goed: ONZIN! Want dit zijn geen eigenschappen, dit is gedrag. Misschien is het voor de een lastiger dan voor de ander, maar het kan wel.

Een hulpje: persoonlijkheidsprofiel DISC
Wil je meer weten over feedback geven en ontvangen en het (nog) beter snappen, kom dan eens langs om een DISC profiel in te vullen. Daarmee kun je namelijk leren gedrag aan te passen, zodat je gedrag effectief is in een bepaalde situatie. Meer over DISC?

Wil je liever niet alleen komen? Kom gerust met een collega, vriend, vriendin of je partner. Of informeer naar mogelijkheden voor een workshop.

De oprichter LinkedIn stelt dat het einde van ‘banen’ in zicht is

Reid Hoffman, een van de oprichters van LinkedIn, schreef het boek The Alliance: Managing Talent in the Networked Age. (over zijn visie op hoe je om moet gaan met personeel in deze tijd van netwerken)
Bij LinkedIn zelf is het al zover: daar krijg je als nieuwe medewerker geen baan maar een taak. (tour-of-duty)
De taak omhelst een tijdspad van twee tot vier jaar. Als alles goed ging, kan er mogelijk een vervolg komen.
En anders: neem je gewoon afscheid van elkaar.

Einde van de term banen

Einde van de term banen

 

De twee tot vier jaar is niet zomaar uit de lucht gegrepen: het is gelijk aan de looptijd van een product ontwikkelingscyclus dat een medewerker in staat stelt een project van begin tot eind mee te maken.Ik vind het een goede ontwikkeling: het heeft iets van wederzijds vertrouwen, duidelijke afspraken maken en goed blijven communiceren met elkaar: en het schudt de mensen wakker die maar altijd op zoek zijn naar een vast contract. Want hoe vast is vast eigenlijk? Wat zegt het nou in deze tijd, zo’n contract voor onbepaalde tijd? Ik zie mensen ploeteren en maar hopen dat ze na 3 x een contract van bepaalde tijd ‘het verlossende vaste contract’ krijgen.

We zien industrieën, banken en grote (en kleinere) organisaties omvallen, met bosjes. Daar sta je dan met je zak(je) geld…uiteindelijk gaat dat je niet helpen. Het verlengt hooguit je periode van werkeloosheid….en dat kan ik ook bevestigen uit eigen ervaring!
Het gaat juist om je houding: pro-actief en alert moet je zijn in deze tijd. Werk met passie en zet je talenten in. Meer kun je niet doen, minder wel: berusten en blijven vertrouwen op je contract.

Het resultaat van deze overgang is dat medewerkers meer betrokken zijn en zich minder zorgen maken over continuïteit. Volgens mij gaan we daar allemaal ons voordeel mee doen.

De oprichter van LinkedIn vindt wel dat organisaties medewerkers moeten faciliteren om goed (intern) te netwerken om zo werknemers ook in staat te stellen verantwoordelijkheid te nemen in het zelf vinden van nieuwe kansen op een nieuwe ‘tour’.

Tsja: Life is a journey, wie weet wie en wat je op je volgende tour weer tegenkomt? Een spannende, intrigerende reis toegewenst! Mocht je nog een touroperator zoeken, dan sta ik voor je klaar.

Geluk

Over geluk is veel te zeggen.

Na het geven van een workshop over innerlijke veerkracht (Resilience) in je leven, ben ik nu meer onderzoek aan het doen naar ‘geluk’ en gedrag.

Geluksonderzoekster Sonja Lyubomirsky stelt vast dat een groot deel van ons welbevinden direct beïnvloed kan worden door ons dagelijkse gedrag (Lyubomirsky e.a., 2005).

We kunnen onszelf met eenvoudige gedragsveranderingen gelukkiger maken. Gedrag is dus tegelijkertijd een zeer alledaags en een zeer belangrijk fenomeen. (Ben Tiggelaar, 2010)

4 aspecten die een rol spelen bij de mate waarin je je gelukkig voelt:
– hoe vergelijk je jezelf met anderen/leeftijdsgenoten? (‘peers’)
– hoe maak je keuzes en op grond waarvan? (motieven)
– hoe beoordeel je jezelf?
– hoe beoordeel je anderen?

Reacties, delen? Graag, via de social media buttons in deze blog of : www.facebook.com/lifeisajourneynl

 

Jouw waardensysteem

‘Elke minuut, elk uur, elke dag, bevinden we ons op een kruispunt waar we keuzes moeten maken.

We kiezen de gedachten die we onszelf toestaan te denken, de passies die we onszelf toestaan te voelen en de daden die we onszelf toestaan ten uitvoer te brengen.

Elke keuze wordt gemaakt in de context van het waardensysteem dat we hebben gekozen als leidraad voor ons leven.

De selectie van dat waardensysteem is, op een uiterst wezenlijke manier, de belangrijkste keuze die we ooit zullen maken.”

Ken jij je waarden?

Het kan een belangrijk onderdeel zijn van persoonlijke ontwikkeling en loopbaankeuzes!

De parallel tussen de coach en de nar

De parallel tussen de coach en de nar

In vele mythen en toneelstukken speelt de nar een rol.

Hij heeft enkele bijzondere eigenschappen:

– De nar kan dingen zeggen die onzegbaar zijn en vragen stellen die onvraagbaar zijn. Zo kan hij het begrip voor problemen bevorderen en aanzetten tot verandering;

– De nar houdt de koning een spiegel voor; zo behoedt hij de koning voor overmoed;

De nar en de coach

– De nar kan aan de bel trekken en zo de koning helpen beter inzicht te krijgen op de werkelijkheid.

Kortom: de nar heeft de gave van inzicht en is een raadgever voor de koning. Hij kent een professionele distantie, maar is tegelijk sterk betrokken bij de koning.

Bij een goede leider is het niet anders: hij of zij heeft ook een (zakelijke) nar nodig.

En laten we nou allemaal leiders zijn: om te beginnen van ons eigen leven.

Een coach kan je helpen tot andere inzichten te komen door het stellen van vragen, het bewaren van afstand, maar ook tegelijk betrokken te zijn bij jouw leven.