fbpx

Tag Archive

Tag Archives for " Jeugdwerk "

Hoe krijg je lijn in jeugdwerk?

Onlangs volgde ik een workshop over ‘Lijn in jeugdwerk’ bij JOP COACH live 2011 in Utrecht. Hieronder een eerste korte weergave van de inhoud.

Visie voor jeugd

Legoblokjes - visie voor jeugd?

Het begint allemaal met visie, uiteraard. Wat willen we meegeven aan jongeren? Of je nu kerk of maatschappelijke instelling bent: op deze vraag moet je een eenduidig antwoord hebben. Een vertrekpunt voor het werk.

Aanschuiven of uitnodigen?
Verder zijn woorden als draagvlak en betrokkenheid erg belangrijk. Je zou bijna zeggen: “Wat een dooddoeners, dat wist ik al lang!” Tsja, kan ik me voorstellen, maar HOE krijg je het in de praktijk voor elkaar dat gemeenteleden, kerkenraadsleden, de diaconie, predikanten jouw plan steunen? Door er voor te zorgen dat jouw plan onderdeel is van hun plan.
Dus ga niet in je eentje achter je bureau een lekker eigentijds en spannend plan smeden en uitvoeren, maar zorg dat je deelneemt aan de gesprekken over visie en koers van de gemeente. Je kunt wellicht aanschuiven bij overlegorganen of anders nodig je ze uit of ga je er langs. (desnoods een voor een) In een vrijwilligersorganisatie zoals de kerk lijkt het me sterk als ze aangeven dat je niet welkom bent…

Neem minimaal een half jaar de tijd
Het gaat vaak om keuzes maken, prioriteiten stellen. Want er zijn al zoveel praktijkvoorbeelden van burn-out in jeugdwerk, daar wil je niet aan meedoen. Erken dat je niet alles kunt. Het is een zorgvuldig proces dat minimaal een half jaar duurt. Kijk goed naar je tijdsbesteding zodat het haalbaar is!
Lees verder >>