fbpx

Tag Archive

Tag Archives for " Persoonlijke ontwikkeling "

De oprichter LinkedIn stelt dat het einde van ‘banen’ in zicht is

Reid Hoffman, een van de oprichters van LinkedIn, schreef het boek The Alliance: Managing Talent in the Networked Age. (over zijn visie op hoe je om moet gaan met personeel in deze tijd van netwerken)
Bij LinkedIn zelf is het al zover: daar krijg je als nieuwe medewerker geen baan maar een taak. (tour-of-duty)
De taak omhelst een tijdspad van twee tot vier jaar. Als alles goed ging, kan er mogelijk een vervolg komen.
En anders: neem je gewoon afscheid van elkaar.

Einde van de term banen

Einde van de term banen

 

De twee tot vier jaar is niet zomaar uit de lucht gegrepen: het is gelijk aan de looptijd van een product ontwikkelingscyclus dat een medewerker in staat stelt een project van begin tot eind mee te maken.Ik vind het een goede ontwikkeling: het heeft iets van wederzijds vertrouwen, duidelijke afspraken maken en goed blijven communiceren met elkaar: en het schudt de mensen wakker die maar altijd op zoek zijn naar een vast contract. Want hoe vast is vast eigenlijk? Wat zegt het nou in deze tijd, zo’n contract voor onbepaalde tijd? Ik zie mensen ploeteren en maar hopen dat ze na 3 x een contract van bepaalde tijd ‘het verlossende vaste contract’ krijgen.

We zien industrieën, banken en grote (en kleinere) organisaties omvallen, met bosjes. Daar sta je dan met je zak(je) geld…uiteindelijk gaat dat je niet helpen. Het verlengt hooguit je periode van werkeloosheid….en dat kan ik ook bevestigen uit eigen ervaring!
Het gaat juist om je houding: pro-actief en alert moet je zijn in deze tijd. Werk met passie en zet je talenten in. Meer kun je niet doen, minder wel: berusten en blijven vertrouwen op je contract.

Het resultaat van deze overgang is dat medewerkers meer betrokken zijn en zich minder zorgen maken over continuïteit. Volgens mij gaan we daar allemaal ons voordeel mee doen.

De oprichter van LinkedIn vindt wel dat organisaties medewerkers moeten faciliteren om goed (intern) te netwerken om zo werknemers ook in staat te stellen verantwoordelijkheid te nemen in het zelf vinden van nieuwe kansen op een nieuwe ‘tour’.

Tsja: Life is a journey, wie weet wie en wat je op je volgende tour weer tegenkomt? Een spannende, intrigerende reis toegewenst! Mocht je nog een touroperator zoeken, dan sta ik voor je klaar.

Geluk

Over geluk is veel te zeggen.

Na het geven van een workshop over innerlijke veerkracht (Resilience) in je leven, ben ik nu meer onderzoek aan het doen naar ‘geluk’ en gedrag.

Geluksonderzoekster Sonja Lyubomirsky stelt vast dat een groot deel van ons welbevinden direct beïnvloed kan worden door ons dagelijkse gedrag (Lyubomirsky e.a., 2005).

We kunnen onszelf met eenvoudige gedragsveranderingen gelukkiger maken. Gedrag is dus tegelijkertijd een zeer alledaags en een zeer belangrijk fenomeen. (Ben Tiggelaar, 2010)

4 aspecten die een rol spelen bij de mate waarin je je gelukkig voelt:
– hoe vergelijk je jezelf met anderen/leeftijdsgenoten? (‘peers’)
– hoe maak je keuzes en op grond waarvan? (motieven)
– hoe beoordeel je jezelf?
– hoe beoordeel je anderen?

Reacties, delen? Graag, via de social media buttons in deze blog of : www.facebook.com/lifeisajourneynl

 

Jouw waardensysteem

‘Elke minuut, elk uur, elke dag, bevinden we ons op een kruispunt waar we keuzes moeten maken.

We kiezen de gedachten die we onszelf toestaan te denken, de passies die we onszelf toestaan te voelen en de daden die we onszelf toestaan ten uitvoer te brengen.

Elke keuze wordt gemaakt in de context van het waardensysteem dat we hebben gekozen als leidraad voor ons leven.

De selectie van dat waardensysteem is, op een uiterst wezenlijke manier, de belangrijkste keuze die we ooit zullen maken.”

Ken jij je waarden?

Het kan een belangrijk onderdeel zijn van persoonlijke ontwikkeling en loopbaankeuzes!

De parallel tussen de coach en de nar

De parallel tussen de coach en de nar

In vele mythen en toneelstukken speelt de nar een rol.

Hij heeft enkele bijzondere eigenschappen:

– De nar kan dingen zeggen die onzegbaar zijn en vragen stellen die onvraagbaar zijn. Zo kan hij het begrip voor problemen bevorderen en aanzetten tot verandering;

– De nar houdt de koning een spiegel voor; zo behoedt hij de koning voor overmoed;

De nar en de coach

– De nar kan aan de bel trekken en zo de koning helpen beter inzicht te krijgen op de werkelijkheid.

Kortom: de nar heeft de gave van inzicht en is een raadgever voor de koning. Hij kent een professionele distantie, maar is tegelijk sterk betrokken bij de koning.

Bij een goede leider is het niet anders: hij of zij heeft ook een (zakelijke) nar nodig.

En laten we nou allemaal leiders zijn: om te beginnen van ons eigen leven.

Een coach kan je helpen tot andere inzichten te komen door het stellen van vragen, het bewaren van afstand, maar ook tegelijk betrokken te zijn bij jouw leven.

Onderlinge banden versterken met de emotionele bankrekening

Beter samenwerken? Zo doe je dat: de onderlinge banden versterken met de emotionele bankrekening: (Stephen Covey)

De emotionele bankrekening staat voor de kwaliteit van de relatie die je hebt met anderen.

Vergelijkbaar met een financiële bankrekening: je kunt er op storten door (proactief) dingen te doen die het vertrouwen in de relatie versterken/bevorderen.
Doe je reactieve dingen die het vertrouwen verminderen, dan heb je een opname gedaan die het saldo negatief beïnvloedt.
Het saldo bepaalt hoe goed je met een andere persoon kunt communiceren en problemen met hem of haar kunt oplossen.

Emotionele bankrekening als metafoor voor onderlinge stortingen en opnames.

Emotionele bankrekening als metafoor voor onderlinge stortingen en opnames.

 

Telkens als je je emotionele leven laat leiden door de zwakheden van anderen, geef je je macht – je unieke menselijke gaven – uit handen.

Je emotionele leven wordt afhankelijk van de manier waarop zij jou behandelen.

Maar als je je concentreert op de cirkel van invloed en op datgene wat je kunt doen om de emotionele bankrekening op te bouwen – om vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde te ontwikkelen – vergroot je je vermogen om anderen op positieve manieren te beïnvloeden.

Lees meer over re-actief en pro-actief gedrag, gebaseerd op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey.

Lees meer over innerlijke groei, gebaseerd op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey.

1 5 6 7