fbpx

Tussenjaar Zeeland Oud

Een tussenjaar in Zeeland!

Twijfels over de richting die je op wilt gaan?
Nog geen studiekeuze gemaakt?
Even een jaar wat anders?
Tijd om na te denken? Richting te zoeken?
Zin in een ‘pauze’ in je leven?

In september  start ‘Tussenjaar Zeeland’, een programma dat je helpt richting te geven aan je leven.

We bieden je alles wat nodig is om tot een passende keuze te komen.
Samen met leeftijdgenoten.
En je krijgt een eigen coach.

Het programma van tussenjaar Zeeland geeft je focus en rust
Twijfelen en moeten kiezen kan lastig zijn en veel tijd en energie in beslag nemen.
Het tussenjaar Zeeland zorgt ervoor dat je niet steeds bezig hoeft te zijn met het keuzeproces:
juist focus (1 dag per week aanwezig, 1/2 dag dingen uitwerken voor jezelf) helpt je om je twijfel weg te nemen.

De andere dagen in de week kun jij zelf bepalen wat je doet: werken, sport, hobby of andere vrijetijdsbesteding.
We hebben diverse leuke en interessante activiteiten (extra modules) die zorgen voor afleiding en ontspanning.

Omdat het programma vooral de eerste 4 maanden in beslag neemt, kun je er ook voor kiezen om tijdens de tweede helft van je tussenjaar te gaan reizen. Je mist dan alleen de terugkomdagen.

Hoe ziet het tussenjaar Zeeland eruit?
September – december: elke woensdag op locatie.
Daarna 1 dag per maand terugkomdag.
Elke maand een extra module met de thema’s sport, creativiteit, ondernemerschap en communicatie.

Daarom doe je dus mee aan het tussenjaar Zeeland:
– Oriëntatie alleen via internet is te moeilijk.
– Je krijgt een overload aan info, ook op open dagen: je wordt overspoeld met mogelijkheden!
– Lastige gevoelens van twijfel helpen niet echt om een keuze te maken
– En je wordt er onzeker van: bang om een foute keuze te maken
– Last but not least: onderschat de financiele gevolgen van een foute keuze niet!

Tussenjaar Zeeland bied je de mogelijkheid om eens rustig na te denken over deze belangrijke keuze.

De moeite waard, want deze keuze maak je maar een keer in je leven en is richtinggevend voor waar je zult werken en wonen in de toekomst!