fbpx

Archive

Category Archives for "Statistieken"

Verborgen arbeidsmarkt zichtbaar via LinkedIn

Wist je dat 70% van de vacatures op de arbeidsmarkt ‘onzichtbaar’ zijn? Ik noem het de verborgen arbeidsmarkt. Slechts 30% van de vacatures op de arbeidsmarkt is zichtbaar via advertenties, prikborden e.d. De rest (het grootste gedeelte, dus) is te vinden via (vooral) je netwerk, recruiters, werving en selectiebureaus en allerlei digitale wegen waaronder LinkedIn.

Mijn advies: richt je op die 70% van de vacatures op de arbeidsmarkt, want daarop richt het kleinste gedeelte van de werkzoekenden zich!

Verborgen arbeidsmarkt via LinkedIn zichtbaar! #lifeisajourney

Jeugdwerkloosheid laagste van Europa

170.000 jongeren vinden baan, stage of leerwerkplek

Sinds de start van het Actieplan Jeugdwerkloosheid van kabinet en gemeenten in september 2009 hebben 170.000 jongeren in ons land een plek gevonden op de arbeidsmarkt.
Ruim driekwart van de jongeren is in een reguliere baan aan de slag gegaan. De overigen zijn geplaatst voor een stage- of op een leerwerkplek.

In de eerste helft van 2009 was 11,6% van de jongeren werkloos. In het laatste kwartaal van vorig jaar was dat teruggelopen tot 8,6%. Hoewel de daling zich dit jaar niet heeft voortgezet, behoort de jeugdwerkloosheid met 9,1% tot de laagste in Europa. (Bron: rijksoverheid.nl)
Maar toch: je zal maar net 1 van die pak weg 10 personen zijn die geen baan, stage of werkplek kan vinden…

Werkloosheid gedaald, groei aantal banen

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in maart met 5 duizend personen gedaald en komt daarmee uit op 395.000 personen. Het aantal werklozen daalde in het afgelopen jaar vrijwel voortdurend. Er zijn nu ruim 50.000 werklozen minder dan een jaar geleden.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkzame beroepsbevolking kwam in maart 2011 uit op 7,4 miljoen personen.

Na 5 kwartalen banenkrimp, nu 3 kwartalen banengroei achter elkaar
In het vierde kwartaal van 2010 waren er bijna 7,9 miljoen banen van werknemers. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2009 waren er 34.000 banen meer. De ontwikkeling van het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het aantal banen in het vierde kwartaal 27.000 hoger dan in het derde kwartaal van 2010. Dit is het derde kwartaal op rij met banengroei na vijf kwartalen met banenkrimp.

Bron: www.cbs.nl

Werkloosheid jongeren in Zeeland 2010

Minder werkloze jongeren in Zeeland
, maar nog wel 876….

In de krant stond deze week het bericht dat volgens het UWV het aantal werkloze jongeren in Zeeland in 2010 met 22% is gedaald. Da’s mooi. Maar we zijn er nog lang niet.
We komen van 1124 en nu staat het cijfer op 876.
 De daling is zeer variërend tot stand gekomen, want in Middelburg was er bijvoorbeeld een stijging (!) van 3%, terwijl Sluis een daling laat zien van 44% en Kapelle zelfs van 65%!

In totaal zijn er 7526 werklozen in de provincie Zeeland.
 Het aantal openstaande vacatures is in het afgelopen jaar juist afgenomen van 1431 naar 1384.

Waar liggen kansen?
Er is meer werk in de (para)medische sector, informatica en agrarische beroepen.

Wat gaan we (wie?) daar aan doen?